America & Partners

De maatschap bestaat sinds 1989. De naam is afkomstig van de oprichter en heeft niets te maken met het Amerikaanse continent. De maatschap verleent diensten rechtstreeks aan ondernemingen en particulieren alsmede aan accountantskantoren en advocatenkantoren voor hun cliënten. De advisering heeft betrekking op vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, successierechten, btw en overdrachtsbelasting alsmede internationaal belastingrecht. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: de overgang van ondernemingsvermogen, vermogensplanning, fiscale gevolgen van bepaalde beloningsvormen, begeleiding van het starten, doorgroei, herstructurering en internationale uitbouw van ondernemingen, fusies en samenwerking van ondernemingen.Op haar beurt schakelt America & Partners ook weer accountants, advocaten en notarissen in, wanneer dit gewenst is. Aldus kan mede in samenwerking met deze partners een uitgebreid scala van diensten worden aangeboden.